Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Cephalaria ambrosioides (Sm.) Roem. & Schult.

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες
Cephalaria ambrosioides (Sm.) Roem. & Schult.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μαςΦυτολόγιοgreekflora.gr.
Cephalaria ambrosioides

Cephalaria ambrosioides

Cephalaria ambrosioides

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Veronica anagallis-aquatica L.

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες
Veronica anagallis-aquatica L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μαςΦυτολόγιοgreekflora.gr.
Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica

Veronica anagallis-aquatica

Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link

Οικογένεια: Σκροφουλαριίδες
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μαςΦυτολόγιοgreekflora.gr.
Linaria micrantha

Linaria micrantha

Linaria micrantha

Plantago lanceolata L.

Οικογένεια: Πλανταγινίδες
Plantago lanceolata L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Plantago lanceolata

Plantago lanceolata

Plantago lanceolata

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Echium angustifolium Mill.

Οικογένεια: Βοραγινίδες
Echium angustifolium Mill.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Echium angustifolium

Echium angustifolium

Echium plantagineum L. (Βοϊδόγλωσσα)

Οικογένεια: Βοραγινίδες
Echium plantagineum L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Echium plantagineum

Echium plantagineum

Echium plantagineum

Anchusa azurea Mill.

Οικογένεια: Βοραγινίδες
Cerinthe major L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Anchusa azurea

Anchusa azurea

Anchusa azurea

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Cerinthe major L.

Οικογένεια: Βοραγινίδες
Cerinthe major L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Cerinthe major

Cerinthe major

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Alopecurus myosuroides Huds.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Alopecurus myosuroides Huds.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Alopecurus myosuroides

Alopecurus myosuroides

Allium roseum L.

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium roseum L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιοgreekflora.gr.
Allium roseum

Allium roseum

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Portulaca oleracea L.

Οικογένεια: Portulacaceae
Portulaca oleracea L.
Τρυφερό σαλατικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Portulaca oleracea

Portulaca oleracea

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Euphorbia characias L.

Οικογένεια: Ευφορβιίδες
Euphorbia characias L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Euphorbia characias

Euphorbia characias

Alyssum simplex Rudolph

Alyssum simplex Rudolph x Alyssum minus Rothm.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιοgreekflora.gr.
Alyssum simplex
Alyssum simplex


Smyrnium rotundifolium Mill. (Σμύρνιο)

Smyrnium rotundifolium Mill.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Smyrnium rotundifolium

Smyrnium rotundifolium